Кожний учитель повинен мати «досьє успіхів», у якому зазначене все цікаве та значуще в його житті. Таким досьє може стати сайт або портфоліо вчителя.
Портфоліо вчителя — це спосіб фіксування, накопичення матеріалів, що демонструють рівень професіоналізму вчителя й уміння розв’язувати завдання, пов’язані з його професійною діяльністю. Це показник рівня підготовленості педагога, його активності в навчальній і позаурочній діяльності.
Головне призначення портфоліо — продемонструвати найважливіші результати своєї практичної діяльності (реалізовані проекти, участь н олімпіадах, конкурсах та ін.). Портфоліо дозволяє педагогові проаналізувати, узагальнити й систе­матизувати результати своєї роботи, об’єктивно оцінити власні можли­вості й спланувати дії щодо подолання труднощів і досягнення кращих результатів. Портфоліо педагога — це альтернативна форма оцінювання професіоналізму і результативності його роботи під час проведення атестації педагогічних працівників.

Кондратюк Любов Петрівна

Паламарчук Людмила Петрівна

Більчук Тетяна Петрівна

Палій Тетяна Андріївна

Павловська Ірина Василівна

Криворучко Наталія Василівна

Українець Тетяна Іванівна

Футорна Людмила Олексіївна

Мазуркевич Антоніна Анатоліївна

Куржий Тетяна Володимирівна

Крива Оксана Петрівна

Рибчинська Ольга Михайлівна

Коник Оксана Василівна

Кiлькiсть переглядiв: 110

Коментарi