МЕТОДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Журнал планування та обліку роботи МО вчителів пачаткових класів (2018-2019н.р.)

Журнал планування та обліку роботи МО вчителів початкових класів (2017-2018 н.р.)

Журнал планування та обліку роботи МО вчителів початкових класів (2016-2017н.р.)

Журнал планування та обліку роботи МО вчителів початкових класів (2014-20105 н.р.)

Використання інтерактивних технологій на уроках початкових класів

Дидактичні та інтелектуальні ігри на уроках читання

Розвиток читацької компетентності учнів початкової школи

Формування здоров'язбережувальних компетентностей учнів молодшого шкільного віку

Використання інноваційних педагогічних технологій на уроках в початкових класах

Сучасні підходи та вимоги до викладання предмету освітньої галузі "Математика"

Проблема шкільного методичного об'єднання вчителів початкових класі


Основні пріоритети в роботі шкільного методичного об'єднання вчителів початкових класів


• Науково-методичний і психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, використання технологій продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів в школі І-го ступеня.
• Системне відстеження психолого-педагогічного статусу учнів та динаміки їх розвитку.
• Активне впровадження вчителями інформаційних технологій, активізація самостійної роботи школярів.
• Моніторинг якості навчання та творчої компетентності школярів.
• Підготовка педагогічних кадрів до використання інноваційних технологій та реалізації завдань креативної освіти.
• Зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я школярів, використання здоров’єзберігаючих освітніх технологій.
• Персоніфікація післядипломної педагогічної освіти вчителів.
• Підвищення професійної та загальнокультурної компетентності вчителів та її впливу на рівень учнівських досягнень..

Основні завдання шкільного методичного об'єднання вчителів початкових класів Реалізація Державного стандарту початкової освіти, використання технологій продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів.
 Орієнтувати вчителів початкових класів на формування в учнів життєво необхідних навичок, що забезпечується неухильним виконанням практичної частини навчальних програм, проведенням навчальних екскурсій.
 Орієнтувати вчителів на системну роботу з учнями по розвитку аналітико-синтетичної діяльності при вивченні змістових ліній освітніх галузей початкової освіти, звернувши особливу увагу на уміння працювати з різними видами вправ, текстів, інструкцій.
 Формувати позитивну мотивацію навчально-пізнавальної діяльності.
 Спрямовувати роботу кожного вчителя на навчальні можливості кожного учня.
 Орієнтувати вчителів на активізацію творчого потенціалу, залучення до творчої діяльності, зростання рівня творчої компетентності учнів.
 Використовувати системний підхід до роботи зі здібними та обдарованими учнями, готувати їх до участі у Всеукраїнських та Міжнародних проектах.
 Сприяти використанню здоров’єзберігаючих освітніх технологій, зміцненню фізичного, психологічного здоров’я школярів.
 Удосконалювати та розповсюджувати досвід особистісно-орієнтованого навчання та виховання шляхом використання інноваційних технологій.
 Створювати на уроках гуманну, доброзичливу атмосферу взаємоповажливе комфортне середовище, систему неформальної ділової комунікації, в якій учитель і учень спілкуються як особистості цінуючи унікальність і своєрідність одне одного.

Ознаки зростання педагогічної
майстерності вчителя
Зростання педагогічної майстерності вчителя – необхідний показник якості навчальної роботи. Навчальний процес максимально змінює самого вчителя, якщо він позитивно впливає на учнів, забезпечує єдність освіти, виховання і розвиток школярів.
Ознаками зростання педагогічної майстерності вчителя на уроці є:
чіткість визначення і диференціація завдань уроку;
забезпечення наступності в засвоєнні змісту освіти;
творчий характер методів навчання з врахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів;
допомога дітям у подоланні труднощів у навчанні;
наявність високої працездатності учнів на уроці за рахунок дотримання норм гігієни, врахування можливостей школярів;
уміння займатися психологічною самоосвітою і постійно вдосконалювати навчальний процес на основі наукових досягнень.
Показниками оцінки професіоналізму вчителя є:
уміння лаконічно, образно і виразно подати матеріал;
уміння показати багатоплановість і багатофункціональність діяльності вчителя;
уміння розв’язати складну ситуацію;
винахідливість, акторські якості, почуття гумору і чуття міри;
захопленість професією, співчуття до дітей, повага до їхніх батьків.
Додатковими показниками для визначення професійної культури вчителя можуть бути:
особиста спрямованість на професійну діяльність;
постійне вдосконалення свого професійного рівня;
уміння планувати свою педагогічну діяльність;
уміння зацікавити дітей предметом;
організація навчальної діяльності та позакласної роботи з предмета;
уміння аналізувати та узагальнювати досвід власної діяльності;
творчий підхід до навчання й виховання;
самокритичність, уміння вислуховувати інших, тактовність;
авторитетність, визнання з боку учнів, їхніх батьків, колег.


Творчі таємниці вчителя
Найперша таємниця творчості вчителя – в конспекті уроку, точніше у підготовці до нього, неповторного, єдиного, як прожите життя, як неповторне свято єднання вчительської душі з душами вихованців.


Друга таємниця творчості педагога в його відмові йти проторованою стежкою, в його звичці знаходити нестандартні рішення будь-якої проблеми.

Кого люблять діти? Хто не такий, як усі, хто щодня радує їх новинкою, хто не буденно сіра, а святкова, творча особистість.


Третя таємниця творчості вчителя в його повній свободі вибору форм і методів. Без неї він задихнеться. Вимога єдина – ґрунтовні знання в поєднанні з сумнівом і доказом, з власною думкою та елементами наукового дослідження.


Четверта таємниця – демократизація навчання в поєднанні з високою вимогливістю, турботою про здоров’я дитини.


П’ята таємниця – пробудження і розпізнавання в дітей природної обдарованості, яку всіма силами і вмінням педагога слід підтримати, розвинути, досягти найвищого рівня творчості у вибраній галузі.


Шоста таємниця – стимул, стимул і ще раз стимул.


Висновок-аксіома.
Без творчого вчителя не може бути
ні нової школи,
ні нового суспільства,
ні вільної України.


Кiлькiсть переглядiв: 1126

Коментарi