МЕТОДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

Основним завданням виховної роботи була і залишається спрямованість на підвищення рівня вихованості, загальної культури дітей, поєднання загальнолюдського, національного та християнського підходу до формування особистості, вміння реалізувати свої здібності, представити таланти. Сьогодні школа вирішує свої виховні завдання не в умовах благополуччя і морально - політичної єдності, а в умовах гострих конфліктів на соціальному та національному ґрунті, в обстановці масових політичних рухів. А виховна робота в закладах освіти покликана забезпечити стабільний процес формування й прийняття учнями гуманістичних цінностей та зразків громадянської поведінки. В школі відбувається національно-патріотичне, духовне, моральне становлення особистості, формування творчого мислення, відповідальності. Тому пріоритетними у виховній роботі нашої школи є:реалізація особистісно орієнтованого підходу у навчально-виховному процесі;впровадження новітніх технологій виховання як основного чинника стабільного процесу формування і прийняття учнями гуманістичних цінностей, зразків гуманістичної поведінки;залучення молоді до національної та світової культур;виховання патріотизму, громадянських якостей; забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.

Основним завданням роботи методичного об'єднання класних керівників у цьому навчальному році є ознайомлення та підбір класними керівниками інноваційних методів та форм виховної роботи, спрямованих на виконання поставлених перед собою виховних цілей; ознайомлення з новими системами, методами та формами позаурочної роботи з учнями; розгляд методичної літератури, призначеної на допомогу класному керівнику; проведення круглого столу та тренінгу, як ефективної форми виховної роботи серед старшокласників; надання допомоги класним керівникам-початківцям в питаннях методичної підготовки та роботи з батьками.

При плануванні виховної роботи на новий навчальний рік: класним керівникам рекомендується зробити детальний аналіз роботи класного колективу, учнівського самоврядування та батьківського комітету.

Класний керівник планує свою роботу на тиждень і навчальний рік. Реалізовуючи свої основні завдання, класний керівник повинен займатись такими питаннями:

Продовжувати вивчення об'єктивних даних про учнів класу.

Вивчення особливостей учнів, виявлених учнівських здібностей і інтересів.

Координування виховної дисципліни учнів, вчителів-предметників, батьків.

Створення постійної духовної атмосфери в класі, залучення учнів до роботи в гуртках, секціях.

Робота з батьками учнів.

Індивідуальна робота з учнями.

Вивчення рівня вихованості учнів.

Ведення рейтингу учнів.

Виховання учнів у школі неможливе без тісного контакту вчителя, класного керівника з батьками учнів. Адже при правильно налагодженій їх взаємодії батьки виступають помічниками вчителів, а вчителі - батьків у вихованні дітей.

Важливу роль тут відіграє формування батьківського активу та організація роботи з ними.

Батьківський актив створюється (обирається) на класних батьківських зборах на початку кожного навчального року, обирається його голова.

Засідання батьківського комітету класу проводиться 1 раз на чверть. При необхідності проводиться позачергові засідання.

Батьківський комітет класу організовує допомогу школі:

а) у вихованні національної свідомості, створення умов, необхідних для розвитку в учнів здібностей та творчої ініціативи;

б) в укріпленні співробітництва вчителів, учнів та їх батьків;

в) в контролі за виконанням учнями та їх батьками Статуту школи;

г) в укріпленні навчально-матеріальної бази школи;

д) профілактичній роботі з учнями, що схильні до правопорушень.

Батьківський комітет у своїй роботі керується Статутом школи, законодавчими актами України, рекомендаціями директора школи та педагогічної ради, річним планом роботи школи, класного керівника, рішеннями батьківських зборів.

Проблема методичного об’єднання

Нові технології виховання – як основний чинник стабільного процесу формування і прийняття учнями гуманістичних цінностей та зразків громадянської поведінки.

Перспективний план вивчення стану виховної роботи на 2019-2020 н.р.

Перспективний план вивчення стану виховної роботи 2018-2019н.р.

Перспективний план вивчення стану виховної роботи 2017-2018 н. р.

Перспективний план вивчення стану виховної роботи 2016-2017 н. р.

Перспективний план вивчення стану виховної роботи 2015-2016 н.р.

Перспективний план вивчення стану виховної роботи

Результативність організації методичної роботи

Список членів методичного об’єднання

Індивідуальні науково - методичні проблеми членів методичного об’єднання

Тематика засідань

Графік відкритих позакласних заходів

Вивчення, узагальнення, впровадження перспективного педагогічного досвіду

Робота з молодими класними керівниками

Вивчення рівня вихованості учнів

Організація позакласної роботи

Кiлькiсть переглядiв: 379

Коментарi